ПЛАН ГРАФИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЕМИНАРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ

ДАТА МЯСТО
27 и 28 януари /четв.и петък/ Благоевград
4 и 5 февруари /петък и събота/ Враца
8 и 9 февруари /вторник и сряда/ Ловеч
10 и 11 февруари /четв. и петък/ Смолян
15 и 16 февруари /вторник и сряда/ Сливен
18 и 19 февруари /петък и събота/ Разград
22 и 23 февруари /вторник и сряда/ София

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

1 ден

13.00 - Откриване на семинара. Запознаване с участниците. Споделяне на очаквания

13.30 - Управление на проекти - планиране и разпределяне на дейностите и задачите по проекта. Техническа документация и отчитане
Райна Тимчева - експерт обучение/ представител на регионалния партньор

15.00 - Кафе пауза

15.30 - Финансово управление на проекта. Информация относно ДДС
Свилен Харизанов - финансов експерт

16.30 - Въпроси и отговори

19.00 - Вечеря

2 ден

9.00 - Финансово отчитане на проекта
10.00 - Упражнение по попълване на финансов отчет – работа по групи

11.00 - Кафе пауза

11.30 - Представяне на финансовите отчети. Дискусия

12.30 - Попълване на анкета за обратна връзка. Оценка на нуждите от допълнителни обучения

13.00 - Обяд