18.09.2006 Предстои семинар на тема: "ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ В ПОЛША И ТРУДНОСТИТЕ, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ НПО СЛЕД ВЛИЗАНЕТО НА СТРАНАТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"
29.05.2006 Предстои семинар: "ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЛОБИРАНЕ. ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА" на 31 май-1юни, 2006, Враца
26.04.2006 Предстои семинар: "ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЛОБИРАНЕ. ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА" на 11-12 май, 2006, Сливен
24.03.2006 Предстои семинар: "ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЛОБИРАНЕ. ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА" на 13-14 април, 2006, Дружество "Знание", Ловеч
08.03.2006 Предстои семинар: "ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЛОБИРАНЕ. ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА" на 30-31 март, 2006, Смолян, Клуб "Отворено общество"
17.02.2006 Уважаеми колеги,

За улеснение /ваше и на проверяващите/ при обобщаване на разходите по сметките за изплатени суми по граждански договори, попълвайте следната справка.

14.02.2006 Предстоят семинари: "Успешни практики на интеграция на малцинствени групи" на 23 и 24 февруари и "ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЛОБИРАНЕ" на 10-11 март
13.01.2006 Предстои семинар "Счетоводство на НПО" на 26 и 27 Януари 2006
06.01.2006

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Предлагам Ви актуализирани таблици на финалните финансови отчети /вж. в "указания" - нов финален финансов отчет/. Промените са козметични и целят само и единствено улесняване на Вашата работа. Те са породени от анализа ми на допусканите грешки в досега представените отчети.

Промените обхващат:

  • При финалния отчет "Изпълнение на отчета" в отчетната част се посочва за всяко бюджетно перо общо изразходваните за проекта суми за целия период на действието му, а не само за втората част след междинния отчет, за да се види отклонението.
  • При финалния отчет "Изпълнение на отчета" за всеки бюджетен раздел, след реда обобщаващ всички отчетени за проекта за целия му период разходи, е вмъкнат реда за признатите в междинния отчет разходи, които са част, включени в общите разходи.
  • При Детайлния отчет са премахнати ограниченията за евровата равностойност на левовия разход по всеки документ, защото с въвеждането на различен за всеки месец след 01.06.2005г. обменен курс става необходимо всеки левов разход да се преизчислява в евро в зависимост от датата на издаване на документа.
  • При отчета "Източници за финансиране" в специална забележка е пояснено, че начислените лихви по банковите сметки се включват както в абсолютния (в сума), така и в относителния (в процент) принос на ЕК.

В заключение искам да Ви кажа, че не е проблем изготвянето на отчетите и по досегашните таблици, ако това е по-удобно за Вас.

Свилен ХАРИЗАНОВ
Финансов експерт

18.11.2005

Бройката на участниците за семинара "Счетоводство за НПО" е запълнена. Ще има втори семинар, чиято дата допълнително ще бъде уточнена и качена в интернет страницата. Може да изпращате заявки на e-mail: info@ngorc.net с координати за обратна връзка и предпочитание за време /през седмицата или съботно-неделен/

01.11.2005

Предстоят семинари по "Застъпничество и лобиране" и "Счетоводство за НПО". За повече информация виж ОБУЧЕНИЯ

17.10.2005

На 27 и 28 октомври в залата на Клуб "Отворено общество" Смолян ще се проведе семинар на тема: "Предизвикателства пред НПО на прага на членството на България в ЕС". За записвания се обръщайте към регионалния партньор или фондация "Ресурсен център".

21.09.2005

Считано от 01.06.2005 г. обменния курс евро/лев става плаващ по изискванията на EK и е различен за всеки месец. Във връзка с това, всеки разход от сега нататък в левове при превръщането му в евро да се изчислява по валидния за месеца на датата на издаване на фактурата обменен курс. Преизчислението на вече изпратените отчети ще извърши финансовия експерт Свилен Харизанов. Действащите обмени курсове се публикуват на страницата на ЕК, а също така и на страницата на Консорциума.

14.09.2005

При промени в бюджетния раздел в рамките до 15% не забравяйте да приложите към финалните отчети ДЕКЛАРАЦИЯ, която ще намерите на стр. 17 и 18 от електронното ръководство. В противен случай няма да бъдат признати направените промени.

14.09.2005

На 29 и 30 септември 2005 г. в Сливен ще се проведе семинар на тема: "Предизвикателства пред НПО на прага на членството на България в ЕС"
За записвания се обръщайте към съответния партньор от Консорциума.

13.09.2005

Обучителни материали от семинари по програмата може да намерите в раздел "Обучения".

06.06.2005

В раздел "Указания" са публикувани формуляри за Финален технически и Финансов отчет, както и Коментари по междинните финансови отчети.

10.03.2005

Съгласно изискванията на Главна Данъчна Дирекция, организациите, които са решили да кандидатстват за получаване/получили са данъчна регистрация по ДДС, следва в 5-дневен срок от получаване на първия транш да издадат фактура за получената сума на името на Централното Звено за Финансиране и Договаряне, дан.Й 1220036126 и Булстат 000695406 Ю, преизчислена в лева по централния курс 1.95583 лева за едно евро. Напомням, че право на данъчен кредит организациите имат само върху начисления им ДДС във фактури с дата след датата на регистрацията им по ДДС.

ПЛАЩАНЕТО Е НАПРАВЕНО! ПРОВЕРЕТЕ СИ СМЕТКИТЕ!

10.03.2005

В раздел Указания са публикувани "Ръководство за изпълнение на финансирани проекти" и необходимата информация и формуляри за изготвяне на междинните отчети.

09.12.2004

Национална среща на финансираните по програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2002 организации на 15 Декември 2004 г., зала N 10, НДК. Виж предварителната програма>>

07.12.2004

Програма "Развитие на гражданско общество" публикува списък с одобрените проекти в трите лота. Резултатите може да видите като следвате линка от съответния лот:

Лот 1. Проекти с национален обхват
Лот 2. Проекти с регионален обхват
Лот 3. Проекти с местен обхват (за местни общности)