ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЛОБИРАНЕ. ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА

31 май-1юни, 2006, Враца

31 май /сряда/, 2006

09.30 - 10.30 - Представяне на програма "Развитие на гражданското общество" 2004, отнасяща се за проекти за 2006 г. - Райна Тимчева

10.30 - 10.45 Кафе пауза

10.45 - 11.30 - Представяне на участниците (предишен опит и очаквания);
Понятие за застъпничество и лобиране
Секторна визуализация
Власт и нейните измерения

11.30 - 13.00 - Картографиране на политическата система
Стратегии при застъпничество - теория и практика
Публично-частни партньорства - теория и практика

13.00 - 14.00 - Обяд

14.00 - 15.30 - Анализ на контекста и анатомия на проблем
Търсене на политически "въдици" и входни точки
Работа в малки групи (по казуси)

15.30 - 16.00 - Кафе-пауза

16.00 - 18.00 - Представяне на резултатите от работата на групите и анализ
План за действие при застъпничество
Пътят на законопроекта в България

20.00 Вечеря

1 юни /четвъртък/, 2006

09.30 - 10.30 - Привличане на медиите като ключов партньор
в застъпническа кампания
PR? – за или против?
Водене на преговори – теоретично представяне

10.30 - 11.00 - Кафе-пауза

11.00 - 13.00 - Симулация на водене на преговори
Коментари на симулацията - оценка и препоръки
Въпроси и отговори

13.00 Обяд

Лектор: Мариета Цветкова