ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЛОБИРАНЕ. ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА

11-12 май, 2006, Сливен

11 май /четвъртък/, 2006

09.30 - 11.00 - Представяне на участниците (предишен опит и очаквания);
Понятие за застъпничество и лобиране
Секторна визуализация
Власт и нейните измерения

11.00 - 11.30 - Кафе-пауза

11.30 - 13.00 - Картографиране на политическата система
Стратегии при застъпничество - теория и практика
Публично-частни партньорства - теория и практика

13.00 - 14.00 - Обяд

14.00 - 15.30 - Анализ на контекста и анатомия на проблем
Търсене на политически "въдици" и входни точки
Работа в малки групи (по казуси)


15.30 - 16.00 - Кафе-пауза

16.00 - 18.00 - Представяне на резултатите от работата на групите и анализ
План за действие при застъпничество
Пътят на законопроекта в България

20.00 Вечеря

12 май /петък/, 2006

09.30 - 10.30 - Привличане на медиите като ключов партньор
в застъпническа кампания
PR? - за или против?
Водене на преговори - теоретично представяне

10.30 - 11.00 - Кафе-пауза

11.00 - 13.00 - Симулация на водене на преговори
Коментари на симулацията - оценка и препоръки
Въпроси и отговори

13.00 Обяд

Лектор: Мариета Цветкова

На участниците се поемат разходите за храна и нощувки.

За справки и записвания:
Клуб "Отворено общество" Сливен - тел. 044/625235,
e-mail: osc@slivenbg.net

или Фондация "Микрофонд София"- тел. 02/9154843
e-mail: info_mfsofia@ngorc.net