ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЛОБИРАНЕ. ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА

13-14 април, 2006, Ловеч

13 април /четвъртък/, 2006

09.30 - 11.00 - Представяне на участниците (предишен опит и очаквания);
Понятие за застъпничество и лобиране
Секторна визуализация
Власт и нейните измерения

11.00 - 11.30 - Кафе-пауза

11.30 - 13.00 - Картографиране на политическата система
Стратегии при застъпничество - теория и практика
Публично-частни партньорства - теория и практика

13.00 - 14.00 - Обяд

14.00 - 15.30 - Анализ на контекста и анатомия на проблем
Търсене на политически "въдици" и входни точки
Работа в малки групи (по казуси)


15.30 - 16.00 - Кафе-пауза

16.00 - 18.00 - Представяне на резултатите от работата на групите и анализ
План за действие при застъпничество
Пътят на законопроекта в България


14 април /петък/, 2006

09.30 - 10.30 - Привличане на медиите като ключов партньор
в застъпническа кампания
PR? - за или против?
Водене на преговори - теоретично представяне

10.30 - 11.00 - Кафе-пауза

11.00 - 13.00 - Симулация на водене на преговори
Коментари на симулацията - оценка и препоръки
Въпроси и отговори

13.00 Обяд

Лектор: Мариета Цветкова

За записвания: тел. 02/915-48-43 e-mail viva@ngorc.net
Или тел. 068/627952 Дружество "Знание" Ловеч