ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЛОБИРАНЕ

Благоевград, 10 и 11 ноември, залата на Клуб "Отворено общество"

10 ноември 2005


10.30 - 11.30 - Представяне на участниците (предишен опит и очаквания)
Понятие за застъпничество и лобиране
Секторна визуализация
Формален и неформален подход при застъпничество и лобиране

11.30 - 12.00 - Кафе-пауза

12.00 - 13.00 - Власт и нейните измерения
Катографиране на политическата система
Стратегии при застъпничество - теория и практика

13.00 - 14.00 - Обяд

14.00 - 15.30 - Анализ на контекста и анатомия на проблем
Колело на застъпничеството
План за действие при застъпничество

15.30 - 16.00 - Кафе-пауза

16.00 - 18.00 - Сформиране на коалиции
Партньорство, работа в екип и лидерство
Работа с медиите
Формулиране на послание

19.30 Вечеря в х-л "Езерец"

11 ноември 2005

09.00 - 10.30 - Пътят на закана
Търсене на политически "въдици" и входни точки
Водене на преговори – теоретично представяне

10.30 - 11.00 - Кафе-пауза

11.00 - 13.00 - Симулация на водене на преговори
Коментари на симулацията - оценка и препоръки
Въпроси и отговори

13.00 - Обяд


Лектор - Мариета Цветкова


За записвания за участие в семинара: Клуб "Отворено общество" Благоевград тел. 073/ 88 00 18 или фондация Ресурсен център 02/915 48 43