Успешни практики на интеграция на малцинствени групи


Х-л "Сердика", зала "Сердика" - мецанин, 23 и 24 февруари


Участници - НПО, работещи с малцинствени групи, НПО, изпълняващи проекти по програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2002, кредитиращи небанкови финансови институции, бенефициенти, други

Цели:

  • Представяне на добри практики и извеждане на проблеми и препоръки;
  • Представяне на бъдещи програми за интеграция на малцинствени групи.
    Медиатор: Руслана Андреева


Програма


23 февруари 2006 /четвъртък/


9:00 - 9:30 Откриване и представяне на целите на семинара и участниците.
9:30 - 10:30 Тема 1: Социално-икономическа интеграция на роми чрез развитие на собствен бизнес - 20 мин. филм на Микрофонд за роми от Сливен, развиващи собствен бизнес; роми от Пирдоп и Златица за своя бизнес
Сдружение за социално развитие на интеграция - Варна - "Насърчаване на частната инициатива при безработни младежи от малцинствен произход" - лот 3, ФАР РГО 2002
10:30 - 11:00 кафе пауза
11:00 - 12:30 Социално-икономическа интеграция на малцинства чрез развитие на собствен бизнес - дискусия; изводи и препоръки
12:30 - 13:45 обяд
14:00 - 15:30 Тема 2: Образованието - път към успешна реализация и интеграция на етническите малцинства
Асоциация за социални инициативи - Самоков "Клубове за консултации и информация - Самоков, Долна баня" - лот 2, ФАР РГО 2002
Народно читалище "Захари Стоянов" - Пловдив "Включване на младите роми в обществения живот" - лот 3, ФАР РГО 2002
Фондация "Хаир" - Пловдив - "Образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства в община Пловдив" - лот 3, ФАР РГО 2002
15:30 - 16:00 кафе пауза
16:00 - 17:30 Дискусия по темата с изводи и препоръки

24 февруари 2006 /петък/


9:00 - 10:30 Тема 3: Интеграция на малцинствени групи чрез съхранение и разпространение на типични традиции и обичаи
Сдружение за регионална инициатива – София "Ромската култура, история и фолклор и мястото им в българското общество" - лот 2, ФАР РГО 2002
10:30 - 11:00 кафе пауза
11:00 - 12:30 Представяне на бъдещи програми за интеграция на малцинствени групи - представител на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси
12:30 - 13:45 обяд