ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ В ПОЛША И
ТРУДНОСТИТЕ, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ НПО
СЛЕД ВЛИЗАНЕТО НА СТРАНАТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Лектор: д-р Галя Химяк

27 септември 2006 /сряда/, НДК, зала 7 на V-ия етаж

9.30 - 9.45
Регистрация на участниците

9.45 - 11.15
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР В ПОЛША

  • Представяне на резултатите от количествени (статистичeски) изследвания на НПО сектора в страната.
  • Правната среда, в която се развиват гражданските инициативи в Полша. Законът 1%: вече 3 години в действие.
  • Последни тенденции в НПО сектора: расте броя на "бедните" организации.
  • Опитът на НПО с кандидатстването за помощни програми преди 2004г и заявяваната им готовност да кандидатстват за съфинансиране на дейността им със средства от ЕС.
  • Полският НПО сектор: повече желаещ отколкото можещ? Обективни и субективни причини за относително ниската ефективност на НПО при оползотвотряването на структурните фондове.
  • НПО и предприсъединителните фондове: проблемите, с които се слбъскват НПО.
  • Приказка за загубеното време, или как по време на предишното правителство представители на държавната администрация заедно с НПО дълго и с посвещение работиха над Операционна програма "Гражданско общество" (ОП ГО) в Националния план за развитие (НПР) за 2007-2013г., и как след идването на власт на сегашното правителство НПР 2007-2013 бе изхвърлен до коша и понастоящем отново се провеждат консултации относно Националната стратегия за съвместимост за 2007-2013г., където гражданското общество е интегрирано в ОП "Човешки капитал".
  • Финансови алтернативи за НПО: Норвежкия финансов механизъм.

11.15 - 11.45
Кафе пауза

11.45 - 13.00
Дискусия

13.00 - 14.30
Обяд в ресторант "Форум" на НДК

14.30 - 16.00
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙЦИ В ПОЛША
Дискусия

Закриване на програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2002