НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Въпрос: Къде следва да се отчитат разходите за гориво за транспорт, в случай, че не са предвидени в раздела за транспортни разходи?
Отговор: В раздела за административни разходи, като се прилага пътен лист с описаните маршрут и задача по проекта, която се изпълнява.

Въпрос: Как следва да се отчитат разходите за лични мобилни телефони, които се ползват при изпълнението на проекта?
Отговор: Следва да се приложи разпечатка за направените телефонни разговори, като се повдигнат номерата, с които е говорено във връзка с изпълнение на проекта.