Считано от 01.06.2005 г. обменния курс евро/лев става плаващ по изискванията на EK и е различен за всеки месец. Във връзка с това, всеки разход от сега нататък в левове при превръщането му в евро да се изчислява по валидния за месеца на датата на издаване на фактурата обменен курс. Преизчислението на вече изпратените отчети ще извърши финансовия експерт Свилен Харизанов. Действащите обмени курсове се публикуват на страницата на ЕК, а също така и на страницата на Консорциума.

Dates of validity
Rate
Currency
01/09/05 30/09/05
1,955900
BGN/EUR
01/08/05 31/08/05
1,956000
BGN/EUR
01/07/05 31/07/05
1,955600
BGN/EUR
01/06/05 30/06/05
1,955800
BGN/EUR
01/08/99 31/05/05
1,955830
BGN/EUR

За консултации по финансовите отчети, координатите на Свилен Харизанов са: 0889-315-221 и harizanov@gbg.bg