ЕКСПЕРТИ:
Име, Фамилия: Длъжност: Телефон:
Стелиян Стойчев Ръководител на екипа  02/ 915 48 10
Мариета Цветкова Експерт договаряне 02/ 915 48 10
Валерий Русанов Мониторинг експерт 02/ 954 97 25
Лидия Милева Финансов експерт 02/ 971 30 00
Свилен Харизанов Финансов експерт 02/ 915 48 38
Райна Тимчева Експерт обучение 02/ 915 48 43
Веселина Костадинова Програмен сътрудник 02/ 915 48 10

Запитвания относно програмата можете да изпращате и на следния e-mail адрес: info@ngorc.net