Фондация Ресурсен Център
 
София 1000
Ул. "Сердика" 20
Стелиян Стойчев - управител
Тел. 02/ 915 48 10
Факс 02/ 915 48 11
www.ngorc.net
 
Фондация Микрофонд София
Фондация "АКСЕС - София"
София 1000
Ул. "Сердика" 20
Райна Тимчева - управител
Тел. 02/ 915 48 43
Факс 02/ 915 48 11
www.mfsofia.ngorc.net
София 1463
Ул. "Шандор Петьофи" 50
Валерий Русанов - председател на Настоятелството
Тел. 02/ 951 54 32
Факс 02/ 951 56 82
www.access-sofia.org
Клуб "Отворено общество" - Благоевград
Клуб "Отворено общество" -Смолян
Благоевград 2700
Ул. "Васил Левски" 1
Силвия Блажева - изпълнителен директор
Тел. 073/ 88 00 18
Факс 073/ 83 70 09
www.osc-bl.com
Смолян 4700
Бул. "България" 8, ТК "Евридика", ет.2
Екатерина Шишкова - изпълнителен директор
Тел./факс 0301/ 6 20 24
www.osc-smolian-bg.com
Клуб "Отворено общество" - Сливен
Дом на науката и техниката - Враца
Сливен 8800
Ул. "Славянска" 3, ет. 3
Яни Блецов - изпълнителен директор
Тел. 044/ 62 52 35
Факс 044/ 62 47 15
Враца 3000
Ул. "Лукашов" 14
Евелина Васкова - изпълнителен директор
Тел./факс 092/62 03 20
Сдружение "Знание" - Ловеч
Център на НПО - Разград
Ловеч
Ул. "Търговска" 44, ет. 4
Донка Михайлова - председател на Настоятелството
Тел./факс 068/2 79 52
www.znanielovech.org
Разград
ж.к. Освобождение #34, ет. 1-партер, п.к. 237
Георги Милков - Председател на Управителния съвет
Тел. 084/ 66 16 94
Факс 084/ 66 06 68
www.ngo-rz.hit.bg