Финансов мениджмънт на НСО


Х-л "Сердика", 29 и 30 ноември 2005


Участници - ръководители, финансови специалисти и координатори на проекти които участват в процеса на взимане на управленски решения


Цели:

  • Запознаване с общите правила за мениджмънт на НСО, като предпоставка за добро управление на проекти, финансирани от Европейски програми;
  • Запознаване с правната рамка на дейността на НСО - възможности за разширяване на източниците на финансиране на НСО (сървис контракти);
  • Общи правила на финансов мениджмънт на проекти - бюджетиране, отчитане, външен контрол (одит на проекти);
  • Счетоводство, документиране на разходите и счетоводни отчети.


Програма:


29 ноември 2005


9:00 - 9:30 - Откриване и представяне на целите на семинара и участниците. Встъпителни думи по управление на НСО
9:30 - 10:30 - Вътрешен контрол на НСО и изграждане на правила за вътрешен контрол - необходимост, примери и практики.

Лектор - Надежда Петрова - Сметна палата и хонорован преподавател в УНСС

10:30 - 11:00 - кафе пауза
11:00 - 12:30 - Данъчна правна рамка на дейността на НСО в страната. Стопанска - нестопанска дейност. Предложения за промени в данъчните закони. Дискусия.

Лектор - Тони Димов БЦНП

12:30 - 13:45 - обяд
14:00 - 15:30 - Подготовка на бюджети на проекти - изисквания на Европейските програми. Контрол върху бюджетите по време на изпълнение на проекта. Пример.

Лектор - Свилен Харизанов

15:30 - 16:00 - кафе пауза
16:00 - 17:30 - Упражнение по бюджетиране и представяне на резултатите от упражнението.

30 ноември 2005


9:00 - 10:30 - Счетоводство, документиране на разходите и счетоводни отчети на НСО. Аналитично отчитане на приходите и разходите. Дискусия.

Лектор - Лидия Милева

10:30 - 11:00 - кафе пауза
11:00 - 12:30 - Външен контрол (одит) на Европейски проекти - цели, методики, доклади, практически примери. Дискусия.

Лектор Надежда Петрова

12:30 - 13:45 - обяд

За записвания за участие в семинара: Фондация Ресурсен център 02/ 915 48 43