Финансов мениджмънт на НСО


Х-л "Сердика", 26 и 27 януари 2006

Участници - ръководители, финансови специалисти и координатори на проекти които участват в процеса на взимане на управленски решения
Цели:

  • Запознаване с общите правила за мениджмънт на НСО, като предпоставка за добро управление на проекти, финансирани от Европейски програми;
  • Запознаване с правната рамка на дейността на НСО - възможности за разширяване на източниците на финансиране на НСО (сървис контракти);
  • Общи правила на финансов мениджмънт на проекти - бюджетиране, отчитане, външен контрол (одит на проекти);
  • Счетоводство, документиране на разходите и счетоводни отчети.


Програма


26 януари 2006 /четвъртък/


9:00 - 9:30 Откриване и представяне на целите на семинара и участниците. Встъпителни думи по управление на НСО
9:30 - 10:30 Вътрешен контрол на НСО и изграждане на правила за вътрешен контрол – необходимост, примери и практики.

Лектор - Надежда Петрова - Сметна палата и хонорован преподавател в УНСС


10:30 - 11:00 кафе пауза
11:00 - 12:30 Данъчна правна рамка на дейността на НСО в страната. Стопанска - нестопанска дейност. Предложения за промени в данъчните закони. Дискусия.

Лектор - Тони Димов БЦНП


12:30 - 13:45 обяд
14:00 - 15:30 Подготовка на бюджети на проекти - изисквания на Европейските програми. Контрол върху бюджетите по време на изпълнение на проекта. Пример.

Лектор - Свилен Харизанов


15:30 - 16:00 кафе пауза
16:00 - 17:30 Упражнение по бюджетиране и представяне на резултатите от упражнението.

27 януари 2006 /петък/


9:00 - 10:30 Счетоводство, документиране на разходите и счетоводни отчети на НСО. Аналитично отчитане на приходите и разходите. Дискусия.

Лектор - Лидия Милева


10:30 - 11:00 кафе пауза
11:00 - 12:30 Външен контрол (одит) на Европейски проекти - цели, методики, доклади, практически примери. Дискусия.

Лектор - Надежда Петрова


12:30 - 13:45 обяд


За записвания: Фондация Ресурсен център, тел. 02/ 915 48 43


Разходите за 2-ма участника от организация за нощувки, храна и материали се поемат от Консорциум Ресурсен център.