ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА


Национална среща на финансираните по програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2002 организации

15 Декември 2004 г., зала Й 10, НДК

10.30-11.00 Регистрация на участниците, зала N 10 НДК
11.00-11.15 Официално откриване на срещата от Н. Пр., г-н Димитрис Куркулас - ръководител на Делегацията на Европейския комисия в България.
11.15-12.00

Приветствия от:

  • г -жа Изабел Урибе - Съветник "Гражданско общество" - Делегация на Европейския комисия в България
  • представител на Министерство на финансите
  • представител на Министерство на Външните работи
  • г-н Емил Кошлуков - Председател на Комисията по въпросите на гражданското общество при Народното събрание
  • г-н Стелиян Стойчев - Управител на фондация Ресурсен център и ръководител на екипа на Консорциум Ресурсен център
12.00-12.30 Пресконференция
12.30-13.30 Обяд в ресторант "Форум"
13.30-14.00 Представяне и получаване от участниците на Ръководство за изпълнение на проекти
14.00-14.30

Договор за финансиране, промени, адендум, важни акценти

Мариета Цветкова - експерт договаряне

14.30-15.30

Финансови условия - допустими разходи и документална обосновка; структура на бюджета и допустими преразпределения, разчети между партньорите, плащания и отчети

Лидия Милева - финансов експерт

15.30-16.00 Кафе пауза
16.00-17.00 Процедури по освобождаване от ДДС на облагаеми доставки на стоки и услуги
Свилен Харизанов - финансов експерт